Jorrit de Vries Kraanverhuur uit Friesland aan het werk

Voor particulieren en bedrijven in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland hebben we allerlei soorten grondwerk gerealiseerd.

Gerealiseerde projecten

.

 • Drainage aanleggen, Stiens

 • Erfverharding, Berlikum

 • Erfverharding, Tzummarum

 • Grondrijden, Tzummarum

 • Grondwerkzaamheden ten behoeve van kuikenstal, Wijnaldum

 • Grondwerkzaamheden tuinaanleg, Dronrijp

 • Grondwerkzaamheden tuinaanleg, Franeker

 • Grondwerkzaamheden tuin en oprit, Franeker

 • Hekkelen met midikraan, Firdgum

.

 • Hekkelen met trekker, Firdgum

 • Kilveren, Dongjum

 • Loods uitgraven en erfverharding, Hoorn

 • Nieuwe ligboxstal, Tzummarum

 • Paardenloods binnenbank bestratingsklaar maken, Firdgum

 • Plantsoenvernieuwing, Leeuwarden

 • Rioleringswerkzaamheden, Stiens

 • Schapen wassen, Tzummarum

 • Tuinaanleg, Oosterbierum

 • Walbeschoeiing, Weidum

Ook uw grondverzetproject in Groningen, Friesland, Drenthe of Noord-Holland door Jorrit de Vries Kraanverhuur laten uitvoeren? Neem contact op.

Benieuwd waar we nu mee bezig zijn? Volg onze nieuwste grondwerkprojecten via onze Facebookpagina.